De vernieuwde Europese Richtlijn Pakketreizen

Op 1 juli 2018 treedt de vernieuwde Richtlijn Pakketreizen in werking. Met het vernieuwen van deze richtlijn gaan er dingen veranderen. Dit geldt voornamelijk voor een aantal branches die bij de oude richtlijn nog buiten schot bleven. Op deze website vindt u veel informatie over de Richtlijn Pakketreizen en diens impact. Daarnaast wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws!

Whitepaper

25 juni 2018

Gekoppeld reisarrangement

Eén onderdeel van de vernieuwde Richtlijn Pakketreizen dat tot veel discussie heeft geleid is het gekoppeld reisarrangement. Er kan sprake zijn van een gekoppeld reisarrangement wanneer de reisdiensten géén pakketreis vormen maar via afzonderlijke overeenkomsten met verschillende handelaren worden gesloten. In onze whitepaper schrijven we over de verplichtingen die een pakketreis voor de organisator met zich mee brengt. Maar wanneer is er sprake van een gekoppeld reisarrangement en wat betekent dit voor de organisator?

Er zijn twee situaties waarin er sprake is van een gekoppeld reisarrangement. In beide gevallen draait het om de rol van de handelaar, waarbij deze handelaar tijdens één bezoek of contactmoment:

  1. regelt dat vanuit zijn eigen verkooppunt (dit kan zowel online als offline ‘op locatie’ zijn) het apart selecteren en apart betalen van elke reisdienst afzonderlijk gebeurt; of
  2. faciliteert dat een andere reisdienst bij een andere handelaar wordt afgenomen, terwijl de tweede overeenkomst binnen 24 uur na bevestiging van de eerste boeking tot stand komt.

 

De verplichtingen voor een handelaar die een gekoppeld reisarrangement aanbiedt zijn minder vergaand dan voor een organisator van een pakketreis. Allereerst is een handelaar verplicht aan te geven dat er geen sprake is van een pakketreis. Hij dient daarnaast ook aan te geven dat elke dienstverlener zelf verantwoordelijk is voor diens onderdeel en dat de reiziger wel aanspraak kan maken op de genomen insolventiemaatregelen. Dit laatste betekent dus dat de handelaar zich wel aan dient te sluiten bij een garantieregeling!

Wanneer het gaat om een goede uitvoering van het gekoppeld reisarrangement, dan is de handelaar alleen verantwoordelijk voor die diensten die hij zelf uitvoert. De handelaar is dus ook alleen verantwoordelijk voor repatriëring als hij verantwoordelijk is voor het vervoer.

Er is door de wetgever één belangrijke passage toegevoegd: indien een handelaar voor een gekoppeld reisarrangement niet voldoet aan de hierboven genoemde informatie- en insolventieverplichtingen, dan heeft de reiziger alsnog dezelfde rechten als bij een pakketreisovereenkomst. Informeer klanten dus altijd goed en volledig!

Benieuwd of u gekoppelde reisarrangementen aanbiedt en wat de Richtlijn Pakketreizen voor u betekent? Neem contact op via info@richtlijnpakketreizen.nl.

Neem contact op Terug naar blog
Download onze whitepaper voor meer informatie: Whitepaper