De vernieuwde Europese Richtlijn Pakketreizen

Op 1 juli 2018 treedt de vernieuwde Richtlijn Pakketreizen in werking. Met het vernieuwen van deze richtlijn gaan er dingen veranderen. Dit geldt voornamelijk voor een aantal branches die bij de oude richtlijn nog buiten schot bleven. Op deze website vindt u veel informatie over de Richtlijn Pakketreizen en diens impact. Daarnaast wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws!

Whitepaper

25 mei 2018

Wat houdt de Richtlijn Pakketreizen in?

De Richtlijn Pakketreizen is een wet die al sinds 1990 bestaat. Deze richtlijn is opgesteld om reizigers de noodzakelijke bescherming te bieden bij de aankoop van een combinatie van reisdiensten. In de Richtlijn Pakketreizen zijn diverse verplichtingen vastgelegd, maar één van de belangrijkste speerpunten betreft de bescherming van de reiziger tegen het financieel onvermogen van de organisator van een pakketreis.

De bestaande Richtlijn Pakketreizen is niet meer toereikend omdat het toeristische landschap sinds 2000 sterk veranderd is, bijvoorbeeld door online aanbieders en boekingsprocedures. Om de bescherming van de reiziger weer op het gewenste niveau te brengen is de Richtlijn Pakketreizen vernieuwd. De vernieuwde richtlijn treedt op 1 juli 2018 in werking in de hele Europese Unie. Omdat ook de definitie van een pakketreis maximaal is opgerekt in de vernieuwde Richtlijn Pakketreizen, zijn er veel toeristische ondernemingen die vanaf 1 juli 2018 pakketreizen aanbieden. Hierdoor komen veel sectoren voor het eerst in aanraking met de voor hen onbekende Richtlijn Pakketreizen.

In de Richtlijn Pakketreizen staat dat elke organisator van een pakketreis de reiziger dient te beschermen tegen haar eigen financieel onvermogen. In die situatie is het namelijk niet meer mogelijk dat de organisator haar verplichtingen richting de reiziger nakomt, dus op dat moment dient een andere organisatie deze verplichtingen over te nemen. Voor reizigers betekent dit kortgezegd dat ze ervan verzekerd zijn hun reeds betaalde deel van de reissom terug te ontvangen, of het gedeelte van de reissom terug ontvangen waarvoor de reis niet genoten is. Verder geeft de Richtlijn Pakketreizen aan dat wanneer de pakketreis ook vervoer omvat, de organisator ook verantwoordelijk is voor repatriëring van de reiziger.

Het volledig beschermen van reizigers tegen financieel onvermogen is voor toeristische ondernemers in Nederland alleen mogelijk bij een aanbieder van een zogeheten garantieregeling.

Wat betekent de Richtlijn Pakketreizen voor u? Neem contact op via info@richtlijnpakketreizen.nl.

Neem contact op Terug naar blog
Download onze whitepaper voor meer informatie: Whitepaper