De vernieuwde Europese Richtlijn Pakketreizen

Op 1 juli 2018 treedt de vernieuwde Richtlijn Pakketreizen in werking. Met het vernieuwen van deze richtlijn gaan er dingen veranderen. Dit geldt voornamelijk voor een aantal branches die bij de oude richtlijn nog buiten schot bleven. Op deze website vindt u veel informatie over de Richtlijn Pakketreizen en diens impact. Daarnaast wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws!

Whitepaper

24 juli 2018

Vernieuwde Richtlijn Pakketreizen van kracht

Sinds 1 juli jl. is de vernieuwde Richtlijn Pakketreizen van kracht. Dit houdt in dat een organisator voor alle pakketreizen die hij vanaf deze datum verkoopt moet voldoen aan de vernieuwde wet op de reisovereenkomst. Verschillende sectoren in de leisure branche krijgen hierdoor voor het eerst met de Richtlijn Pakketreizen te maken. Een korte rondvraag wijst echter uit dat niet iedereen in deze sectoren zich beseft dat de vernieuwde Richtlijn Pakketreizen ook voor hen geldt. Dit blijkt ook uit de beperkte aandacht die de wetgeving heeft gekregen van de algemene media en de diverse vakbladen. Organisatoren die zich wel realiseren dat ze onder de wet op de reisovereenkomst vallen zoeken vaak aansluiting bij één van de garantieregelingen. Andere organisatoren nemen voorlopig een afwachtende houding aan.

Vanzelfsprekend had de toezichthouder wel aandacht voor de ingangsdatum van de vernieuwde Richtlijn Pakketreizen. Op 3 juli jl. publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een nieuwsbericht over de wetgeving waarbij ze reizigers wijst op de verruimde reikwijdte van de wet op de reisovereenkomst en het recht dat reizigers hebben tot bescherming tegen financieel onvermogen van de organisator. In hetzelfde nieuwsbericht richt de ACM zich ook tot de pakketreisaanbieder. Middels een online tool kan elke organisatie zelfstandig bepalen of zij ook onder de vernieuwde Richtlijn Pakketreizen valt. De ACM sluit het bericht af met de mededeling dat zij toezicht houdt op de nieuwe regels voor organisatoren. Daarnaast kunnen reizigers die signaleren dat organisaties zich niet houden aan de nieuwe wetgeving dit melden bij de ACM. Dit gezamenlijke toezicht leidt volgens de ACM tot een gelijk speelveld waar organisaties eerlijk met elkaar kunnen concurreren en waar reizigers beschermd worden.

Benieuwd of de vernieuwde Richtlijn Pakketreizen ook voor u geldt en wat dat voor u betekent? Neem contact op via info@richtlijnpakketreizen.nl.

Neem contact op Terug naar blog
Download onze whitepaper voor meer informatie: Whitepaper