De vernieuwde Europese Richtlijn Pakketreizen

Op 1 juli 2018 treedt de vernieuwde Richtlijn Pakketreizen in werking. Met het vernieuwen van deze richtlijn gaan er dingen veranderen. Dit geldt voornamelijk voor een aantal branches die bij de oude richtlijn nog buiten schot bleven. Op deze website vindt u veel informatie over de Richtlijn Pakketreizen en diens impact. Daarnaast wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws!

Whitepaper

28 mei 2018

Wat is de rol van de ACM?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is een onafhankelijke publieke toezichthouder die onder meer belast is met het toezicht op het consumentenrecht. Vandaar dus dat de ACM een belangrijke rol speelt bij de vernieuwde Richtlijn Pakketreizen.

Conform deze vernieuwde richtlijn zal de ACM op een tweetal gebieden een belangrijke rol gaan spelen. Allereerst is de ACM door de overheid aangewezen als het centrale contactpunt voor Nederland wanneer het gaat om de Richtlijn Pakketreizen. Een centraal contactpunt draagt volgens de Richtlijn Pakketreizen enerzijds bij aan een efficiƫnte administratieve samenwerking op het vlak van bescherming van de reiziger bij insolventie en anderzijds aan een vereenvoudigd toezicht op organisatoren en handelaren die actief zijn in meerdere lidstaten. Als centraal contactpunt heeft de ACM drie functies die betrekking hebben op de vereiste insolventiebescherming (de bescherming van de reiziger tegen financieel onvermogen van de organisator van een pakketreis):

  1. De ACM dient informatie beschikbaar te stellen over de vereisten aan de insolventiebescherming en over de garantieregelingen waarbij een organisator aangesloten kan zijn om te voldoen aan de insolventiebescherming. De ACM stelt deze informatie voor reizigers reeds beschikbaar via de website van Consuwijzer.
  2. De ACM dient beschikbaar te zijn voor vragen van andere lidstaten over de insolventiebescherming van specifieke organisatoren.
  3. De ACM dient een openbaar overzicht met organisatoren die voldoen aan de nationale eisen voor de insolventiebescherming beschikbaar te stellen.

 

Naast deze rol als centraal contactpunt is de ACM ook de aangewezen partij voor de handhaving van de nieuwe wet op de reisovereenkomst. De ACM heeft in een eerder stadium al aangegeven dat zij zal toezien op de naleving van de Richtlijn Pakketreizen. De ACM beschikt hiervoor over de bevoegdheid om hoge boetes op te leggen aan ondernemingen die de verplichte consumentenbescherming niet naleven. Aanbieders van (reis)overeenkomsten moeten zich daarom bewust zijn van de verruimde reikwijdte en de extra verplichtingen die het aanbieden van pakketreizen met zich meebrengt.

Wat betekent de Richtlijn Pakketreizen voor u? Neem contact op via info@richtlijnpakketreizen.nl.

Neem contact op Terug naar blog
Download onze whitepaper voor meer informatie: Whitepaper