De vernieuwde Europese Richtlijn Pakketreizen

Op 1 juli 2018 treedt de vernieuwde Richtlijn Pakketreizen in werking. Met het vernieuwen van deze richtlijn gaan er dingen veranderen. Dit geldt voornamelijk voor een aantal branches die bij de oude richtlijn nog buiten schot bleven. Op deze website vindt u veel informatie over de Richtlijn Pakketreizen en diens impact. Daarnaast wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws!

Whitepaper

Alles over de Richtlijn Pakketreizen

De Richtlijn Pakketreizen bestaat sinds 1990 en is opgesteld om reizigers de juiste bescherming te bieden bij de aankoop van een combinatie van reisdiensten die gekwalificeerd wordt als een pakketreis. Omdat de huidige richtlijn volgens de Europese Unie niet meer voldoet is er in 2009 besloten de Richtlijn Pakketreizen te herzien. Vanaf 1 juli 2018 dienen alle organisaties die pakketreizen verkopen te handelen naar deze vernieuwde richtlijn. Omdat de definitie van de pakketreis is opgerekt, raakt de vernieuwde regelgeving meer branches dan alleen de reisbranche. Deze website voorziet organisaties die in aanraking komen met de vernieuwde Richtlijn Pakketreizen van nuttige informatie.

De 4 typen reisdiensten

De Richtlijn Pakketreizen is van toepassing op alle (reis)overeenkomsten die kwalificeren als een pakketreis. Een pakketreis bestaat uit een combinatie van minimaal twee van de hieronder beschreven reisdiensten.

Personenvervoer

Bijvoorbeeld een vliegreis, treinreis of boottocht.

Accommodatie

Het verblijf tijdens de reis, bijvoorbeeld een hotel, vakantiewoning of appartement.

Verhuur van motorvoertuigen

Voor de meeste pakketreizen zal dit een huurauto zijn, maar ook de verhuur van andere motorvoertuigen valt onder deze reisdienst.

Overige toeristische diensten

Bijvoorbeeld een toegangskaart voor een evenement of de verhuur van sportuitrusting.

De 6 definities voor pakketreizen

1

Combinatie van meerdere reisdiensten door één handelaar

Wanneer één handelaar een combinatie van twee of meer reisdiensten aan een reiziger verkoopt.

2

Twee reisdiensten worden bij één verkooppunt afgesloten

Wanneer door een reiziger twee reisdiensten afzonderlijk van elkaar worden afgenomen, maar dit wel bij één verkooppunt gedaan wordt. Het maakt hierbij niet uit of de reisdiensten door verschillende dienstverleners worden aangeboden.

3

Reisdiensten worden op één rekening gefactureerd

Wanneer door de organisatie twee of meer reisdiensten aan de reiziger aangeboden of gefactureerd worden voor een gezamenlijke prijs of een totaalprijs.

4

Reisdiensten worden aangeboden onder de naam pakketreis

Wanneer een combinatie van reisdiensten wordt aangeprezen of afgenomen onder de term pakketreis of een vergelijkbare term.

5

Reisdiensten worden alsnog gecombineerd nadat de overeenkomst is gesloten

Wanneer reisdiensten alsnog gecombineerd worden nadat er een (reis)overeenkomst is gesloten waarbij de handelaar de reiziger laat kiezen uit een selectie van reisdiensten. Dit is vaak het geval bij een online boekingsproces.

6

Reisdiensten worden via een onderling verbonden boekingsprocedure afgenomen

Wanneer reisdiensten van verschillende handelaren worden afgenomen via een onderling verbonden online boekingsprocedure. Hierbij deelt de handelaar waarmee de eerste overeenkomst is gesloten binnen 24 uur de naam, de betalingsgegevens en het e-mailadres van de reiziger aan de andere handelaren.

De vernieuwde Richtlijn Pakketreizen

De vernieuwde Richtlijn Pakketreizen is inmiddels omgezet in Nederlandse wetgeving. Deze wetgeving geldt voor alle overeenkomsten die vanaf 1 juli 2018 met de reiziger worden afgesloten. Er zijn meerdere wijzigingen ten opzichte van de bestaande wetgeving, maar de belangrijkste wijziging betreft de verruiming van de definitie van een pakketreis. Kortgezegd kan geconcludeerd worden dat alles wat onder de oude wetgeving als pakketreis aangemerkt werd, nog steeds een pakketreis is onder de vernieuwde wetgeving. Vervolgens is er een additionele groep aan (reis)overeenkomsten die vanaf 1 juli 2018 ook als pakketreis kwalificeert. Lees hier meer over de definitie van een pakketreis.

De aanbieder van een pakketreis dient diverse maatregelen te nemen om de reiziger in voldoende mate te beschermen. Zo dient een aanbieder onder andere sneller te reageren bij schade of klachten tijdens de reis en is hij verplicht hulp en bijstand te verlenen indien de situatie daar om vraagt. De aanbieder is daarnaast verantwoordelijk en financieel aansprakelijk voor het regelen van de accommodatie van gestrande reizigers, maar ook voor alle hulppersonen die bij de reis worden ingezet (bijvoorbeeld een hotel of luchtvaartmaatschappij). De belangrijkste verplichting is misschien wel de noodzakelijke bescherming van de reiziger tegen een eigen faillissement van de aanbieder. De reiziger moet in deze situatie namelijk schadeloosgesteld of zelfs gerepatrieerd kunnen worden. Meer informatie over de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de aanbieder leest u hier.

Het beschermen van reizigers (consumenten) die pakketreizen aanschaffen is van belang en dit blijkt ook uit de cijfers: in Nederland worden jaarlijks ongeveer 3 miljoen pakketreizen geboekt. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft dan ook aangegeven dat zij zal toezien op de nakoming van de vernieuwde wetgeving. De ACM beschikt over de bevoegdheid om hoge boetes op te leggen aan ondernemingen die de verplichte consumentenbescherming niet naleven. Aanbieders van (reis)overeenkomsten moeten zich daarom bewust zijn van de verruimde reikwijdte en de extra verplichtingen die het aanbieden van pakketreizen met zich meebrengt.

Wilt u optimaal geïnformeerd worden over de vernieuwde Richtlijn Pakketreizen? Lees meer in onze blogs en download vandaag nog onze whitepaper!

Blog

Download onze whitepaper voor meer informatie: Whitepaper